psici

veterina utrivorisku logo

U Tří voříšku logo

Veterinární ordinace - Plzeň Slovany

MVDr. Lucie Kulatá

 MVDr. Lucie Špačková (roz. Kulatá)

Veterinární lékařka pro psy, kočky a drobné savce.

Narodila se v Kadani, dětství prožila v Karlových Varech, kde se učila na základní škole a poté na gymnáziu, po maturitě v r. 2007 studovala 6 let v Brně veterinární lékařství. Od r. 2011 žije v Plzni, resp. Plzni-Severu. Od února 2015 do podzimu 2015 externě spolupracovala ve Zvěrolékařství v Plzni v Bolevci (MVDr. Jitka Drozdová). Od února 2015 pracuje na vlastní živnost jako soukromá praktická veterinární lékařka v ordinaci U Tří voříšků v Plzni na Slovanech. Kromě psů a koček se hlouběji věnuje medicíně drobných savců.

 

Škola: 

2003 - 2007, První české gymnázium v Karlových Varech

2007 - 2013, Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veterinárního lékařství

  • Pregraduální praxe: 

Během studií v letech 2007 - 2013 působila jako praktikantka ve Veterinární ordinaci pro malá a exotická zvířata v Karlových Varech (MVDr. Martin Sobota), ve Veterinární diagnostické laboratoři Vedilab v Plzni (MVDr. Oto Huml), ve veterinární ordinaci MVDr. Jitky Drozdové (Zvěrolékařství Bolevec), v Zoologické a botanické zahradě města Plzně pod dozorem MVDr. Jana Pokorného a MVDr. Zdeňka Rampicha a ve Veterinární ordinaci Starvet ve Starém Plzenci (MVDr. Jan Pokorný, MVDr. Václav Benedikt)

Postgraduální praxe:

1. 7. 2013 - 30. 9. 2014 veterinární lékařka na Veterinární klinice Zodiacus 97 s.r.o., Plzeň (MVDr. Jaroslav Benda) jako všeobecná veterinární lékařka malých zvířat se zaměřením na nemoci drobných savců a plazů.

2. - 6. 9. 2013 jako stážistka na veterinární klinice Animal Clinic, Bílá Hora - Praha (MVDr. Jan Hnízdo a kolektiv lékařů)

od února 2015 Všeobecná veterinární lékařka se zaměřením na medicínu drobných savců vVeterinární ordinaci U Tří voříšků a externí veterinární lékařka ve Zvěrolékařství Bolevecká náves MVDr. Jitky Drozdové

 

Semináře:

Pregraduální účast na projektech a seminářích

· 2009-2012 Od fyziologie k medicíně – integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe

· IX/2011 školení na téma Neodkladný pacient, Pharmed s.r.o., Odry

· X/2011 odborný seminář „Akutní medicína“, VFU Brno - v rámci projektu OPVK Endoskopie a miniinvazivní zákroky

· X/2011 odborný seminář „Analgézie a monitoring pacienta“, VFU Brno - v rámci projektu OPVK Endoskopie a miniinvazivní zákroky

· XI/2011 Kočičí sympozium Feline MasterClass, ISFM a Nestlé PURINA, VFU Brno, téma – urologický pacient

· XI/2011 odborný seminář „Zajímavosti veterinární stomatologie“, VFU Brno - v rámci projektu OPVK Endoskopie a miniinvazivní zákroky

· XII/2011 Hill’s Road Show – Pet Nutrition, seminář na téma: Referovaný pacient, nozokomiální infekce a management OA pomocí krmiva, Brno

· XII/2011 odborný seminář „Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění“, VFU Brno - v rámci projektu OPVK      Endoskopie a miniinvazivní zákroky

· VII/2012 – Letní kurz osteosyntézy – teoretická část VFU Brno, praktická část - veterinární univerzita v Berlíně

· XI/2012 Kočičí sympozium Feline MasterClass, ISFM a Nestlé Purina – chování koček, výživa koček, (Martha Cannon, Jean-Christophe Bouthegourd, Vicky Halls) VFU Brno

· XI/2012 odborný seminář „CHIRURGIE A ORTOPEDIE MALÝCH ZVÍŘAT – Nové trendy v léčbě ruptury předního zkříženého vazu a technika TPLO“ (Brian Beale, Sorrel Langley-Hobbs), VFU Brno

· I/2013 Plazi ve veterinární ordinaci + workshop (manipulace s plazy, odběr biologického materiálu, manipulace s jedovatýtmi hady), pořádané KVL ČR, VFU Brno

· II/2013 Management ran – nové trendy, Brno, hotel Continental, seminář pod záštitou firem Samohýl a KRUUSE

IV/2013 Otitidy psů II, seminář KVL ČR, VFU, Brno, MVDr. Jan Rybníček,, DipECVD MRCVS, MVDr. David Hanzlíček

 

Postgraduální účast na projektech a seminářích:

o   IX/2013 Základy kardiologie v praxi malých zvířat, Plzeň, MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

o   X/2013 Odborný dermatologický seminář – diagnostika dermatologického pacienta, význam blech v dermatologii malých zvířat, Plzeň, MVDr. Jan Rybníček MRCVS

o   XI/2013 Histopatologie jako nedílná součást diagnostiky v praxi, Praha, MVDr. Jaromír Benák, DiplACVP; Baris Sahan, DVM

--------------

o   jaro 2014 Medicína drobných savců, 7 částí, MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dipl. ECZM (Small Mammal), MVDr. Karel Hauptman, Ph.D., MVDr. Andrea Mináriková

o   s prezentací dvou vlastních kazuistik

24. a 25. 1. 2015 Medicína drobných savců – workshop (prakticky: klinické vyšetření, vyšetření dutiny ústní, odběry biologických vzorků, chirurgické zákroky na hlavě králíka, extrakce řezáků, extraorální přístup k řešení odontogenních abscesů, rhinotomie, sinusotomie, ablace zvukovodu)

o   6. 12. 2014 Ortopedická onemocnění u mladých psů, Písek, MVDr. Slabý (ARVET Písek), Zubní kámen to je prevít, MVDr. Kateřina Slabá (ARVET Písek)

--------------

o   21. 5. 2015 Cytologie v praxi III, Břevnovský klášter, Praha, MVDr. Jan Doležal, MVDr. David Hanzlíček, DVM

o   23. 5. 2015 Veterinární kongres Veterinární medicína pro praxi, Míčovna Pražského hradu, Praha

o   3. 6. 2015 Vektorová onemocnění u psů, Programy preventivní péče v praxi, Hořovice, Nikola Pantchev MVD, MVDr. Jan Hnízdo, MVDr. Jaroslav Slosiarik

o   11. – 13. 9. 2015 Teoretický a praktický kurz Dornovy metody pro zvířata, Praha Toulcův Dvůr, Andrea a Martin Dunovi

o   19. – 20. 9. 2015 Vetmeeting 2015 Seč, Onemocnění močového traktu psů a koček, prof. Hattie Syme BSc BvetMed PhD FHEA MRCVS D-ACVIM D-ECVIM; Doc. MVDr. Michal Vlašín, Ph.D., MVDr. Simona Králová-Kovaříková Ph.D.

3. 12. 2015 Pokroky ve veterinární molekulární medicíně, MUDr. Soňa Peková, PhD., VEMODIA a.s.

4. - 5. 12. 2015 Pracovní seminář Dornova metoda - zvířata, Praha Toulcův Dvůr, Česká škola Dornovy metody - zvířata, Adnrea a Martin Dunovi

--------------

 23. a 24. 1. 2016 Medicína drobných savců – workshop (prakticky: klinické vyšetření, vyšetření dutiny ústní, odběry biologických vzorků, chirurgické zákroky na hlavě králíka, extrakce řezáků, extraorální přístup k řešení odontogenních abscesů, rhinotomie, sinusotomie, ablace zvukovodu)

18. 2. 2016 Praktický přístup k anémii, horečka neznámého původu, Praha, Dr. Guillermo Couto, DVM, DACVIM, Professor Ohio University, USA

27. 2. 2016 Úvod do akupunktury psa a kočky, Praha, MVDr. Jaroslava Bláhová

4. - 6. 3. 2016 Asistence na Kurzu Dornovy metody zvířata (psi), Praha Toulcův Dvůr, Česká škola Dornovy metody - zvířata, Andrea Dunová

9. 4. 2016 Srdeční šelesty, prof. A. Boswood (Royal Veterinary College, London, UK), MVDr. K. Najman (AA-Vet, Praha), Hradec Králové

28. 4. 2016 Kurz první pomoci a neodkladné resuscitace člověka, RZP, a.s., Plzeň

14. 5. 2016 První pomoc ve veterinární praxi, Brno (MVDr. Leona Raušerová - Lexmaulová Ph.D., MVDr. Alena Bartošková Ph.D., MVDr. Markéta Mrázová, MVDr. Miloš Vávra, MVDr. Petr Raušer)

4. - 5. 6. 2016 Poruchy srážení krve u psa a kočky, Brno (MVDr. Kamil Tomša, Dipl. ECVIM-CA, Dr. med. vet. Abigail Guija, dipl. ECVCP, MVDr. Ludmila Bicanová, MVDr. Ivana Uhríková, PhD)

16. - 18. 9. 2016 Asistence na Kurzu Dornovy metody zvířata (psi), Praha Toulcův Dvůr, Česká škola Dornovy metody - zvířata, Andrea Dunová

15. - 16. 10. 2016 VetClasses Hradec Králové, Chronická onemocnění jater, Chirurgie trávicího a biliárního traktuProf. Theresa Welch Fossum, DVM, MS, PhD., DACVS (Midwestern University, USA), Prof. Michael D. Willard, DVM, MS, Dipl. ACVIM (Texas A&M University, USA)

5
. - 6. 11. 2016 Anestezie a urgentní medicína, Nesuchyně, MVDr. Jan Čučka, MVDr. Jakub Nowak, PhDr. Miroslav Hmirák, Mgr. Jiří Čáp

18. - 20. 11. 2016 Asistence na Kurzu Dornovy metody pro zvířata (psi), Kroměříž, Tauferova SOŠ veterinární, Andrea Dunová

--------------

11. - 12. 2. 2017 Cyklus přednášek Nemoci a chirurgie drobných savců, část 3., Hradec Králové, doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D. DipECZM (Small Mammal), MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

4. 3. 2017 Vybrané kapitoly z kočičí medicíny (diabetes mellitus, hypertyreóza, hypertenze ad.), Praha, IKEM, MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, MVDr. Martina Načeradská

11. - 12. 3. 2017 Cyklus přednášek Nemoci a chirurgie drobných savců, část 5., Hradec Králové, doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D. DipECZM (Small Mammal), MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

18. 3. 2017 Jihlava, Manifestace metabolických onemocnění na očích, MVDr. Jiří Beránek, PhD., Jak funguje imunitní systém, MVDr. Martin Faldyna, PhD.

7. - 9. 4. 2017 Dermatologický cyklus seminářů, Hradec Králové, Prof. Doug DeBoer, BS, DVM, DipACVD (USA), MVDr. Jan Rybníček, DipECVD

29. 4. 2017 BARF ve světle nových poznatků, Praha, MVDr. David Hanzlíček, MVDr. Iveta Bečvářová, MVDr. Kateřina Škorová - LABOKLIN

13. 5. 2017 Workshop medicíny drobných savců - KASTRACE drobných savců, Brno, doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery), MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

10. 6. 2017 Rentgenologie - "Jak vytěžit černobílý svět" aneb Co musíte znát při vyšetření ortopedického pacienta II. (RTG), Jihlava, MVDr. Jan Slabý, MVDr. František Luňák, MVDr. et MVDr. Leoš Krkoška

18. 6. 2017 Workshop medicíny drobných savců - pododermatitidy a amputace končetin, Brno, doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery), MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

21. - 22. 10. 2017 Workshop medicíny drobných savců - rentgenologie (interpretace RTG snímků hlavy, dutiny hrudní a dutiny břišní u drobných savců), Brno, doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery), MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

12. 11. 2017 Workshop medicíny drobných savců - endoskopie drobných savců, Brno, doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery), MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

16. - 17. 12. 2017 Conference of guinea pig medicine, pořádá Furryvets, Varšava, Polsko, přednášející: Charly Pignon (Francie)l, Mette Lybek Reulokke (Dánsko) a další.

--------------

3. - 4. 3. 2018 Oftalmologický workshop - Onemocnění rohovky a její řešení, Hradec Králové, MVDr. Jiří Beránek, Ph.D., prof. MVDr. Alexandra Trbolová, Ph.D.

17. 3. 2018 Workshop - chirurgie močového aparátu drobných savcůBrno, doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery), MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

13. - 14. 4. 2018 Endokrinologie psů a koček, Prof. Ian Ramsey, DipECVIM-CA (UK), Hradec Králové

27. 4. 2018 Workshop Příprava a aplikace kmenových buněk v praxi, Medicínské centrum Praha s.r.o., AVECELL, Praha

12. - 13. 5. 2018 Gastroenterologie koček, Susan Little, DVM, DABVP; Praha

12. 9., 3. 10., 24.10. 2018 Klinická sonografie dutiny břišní a hrudní u malých zvířat, Praha, MVDr. Gabriela Zelinková, Virbac

14.-16. 9. 2018 VETClasses 2018 Kongres pro praxi malých zvířat - POLYTRAUMATA (workshop + seminář), Dr. Luis H. Tello, MV, MS, DVM, COS (Chille/USA), Ass. Prof. Catriona Marshall Macphail, DVM, PhD, DipACSV (USA), Priv.-Doz. Dr. Eva Eberspacher-Schweda, DipACVAA (Rakousko); Hradec Králové

13.-14.10. 2018 Vybrané kapitoly z medicíny koček II - onemocnění dýchacích cest, onemocnění močových cest, Blansko, MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine), MVDr. Martina Načeradská, PhD., MANZCVS (Feline Medicine), MVDr. Simona Kovaříková, PhD.

2. - 3. 3. 2019 Oftalmologický workshop - specifika chirurgické oftalmologie u koček, Praha, MVDr. Jiří Beránek, PhD., Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

  

 2. - 3. 3. 2019 

  

Od r. 2013 opakovaná účast na webinářích pořádaných KVL ČR

viz: http://www.vetkom.cz/ordinations/veterinaryDetail/id/6163

 

Zájmy: 

Odborná literatura, turistika, kempování, fitness a zdravý životní styl, agility, koloběžkování s psíkem v přírodě, morčátka a život na vesnici.

Moje zvířena: 


Fenka křížence, 2 kočky a smečka morčátek.


Telefon - objednávky

Objednávejte telefonicky:
na tel. 604 283 222 

nebo se REZERVUJTE ONLINE

MVDr. Lucie Kulatá logo

Kontakt

U Tří voříšků
Barákova 59, 326 00, Plzeň
tel:  604 283 222

utrivorisku@seznam.cz